Xi Jinping

born: 
June 15, 1953
profession: 
Politician

Xi Jinping Quotes